Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [1402]

This is an old revision of ApiDbFmWikipedia made by JozefVince on 2009-02-27 14:05:33.

 

CREATE TABLE `fm_Wikipedia` (
  `page_id` INT(8) NOT NULL,
  `page_title` VARCHAR(100) COLLATE utf8_slovak_ci NOT NULL,
  `page_url` VARCHAR(100) COLLATE utf8_slovak_ci NOT NULL COMMENT 'url, pred ktorú treba dať http://sk.wikipedia.org/wiki/',
  `image` VARCHAR(150) COLLATE utf8_slovak_ci DEFAULT NULL COMMENT 'prvý obrázok na stránke, asi je v thumbs',
  `lat` DOUBLE NOT NULL,
  `lon` DOUBLE NOT NULL,
  `category` VARCHAR(100) COLLATE utf8_slovak_ci DEFAULT NULL,
  `perex` text COLLATE utf8_slovak_ci COMMENT 'prvý odsek na stránke',
  PRIMARY KEY  (`page_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_slovak_ci


Viac na LayerWikipedia

Tabuľka a hlavne obsah je vo vývoji. Momentálne sú parsované dva druhy súradníc:
- dms typu: | lat_d =48| lat_m =47| lat_s =27 | lat_NS = S
- typ: Severná šírka = 48° 16'
- sú aj iné formáty ?

zatiaľ je okolo 900 záznamov.

todo:
- oblasti (národný park poloniny, nie je jasné ktoré koordináty zobrať)
- okolo 98 záznamov má rovnaké súradnice (napr 15 obcí v okrese Spišská Nová Ves, )
- dopniť freemap sem
- krajšie bublinky

Duplicitné súradnice k 3.2.2009:
Hul,Úľany nad Žitavou: 18.25, 48.1
Pezinok,Popis k šablóne obec (Slovensko): 17.2666666667, 48.2666666667
Vysoká (okres Banská Štiavnica),Banská Štiavnica: 18.8963888889, 48.4580555556
Šaca,Západ (okres Košice II): 21.1666666667, 48.6333333333
Smižany,Lieskovany,Hnilčík,Danišovce,Spišské Tomášovce,Markušovce,Hnilec (obec),Harichovce,Arnutovce,Mlynky (okres Spišská Nová Ves),Letanovce,Hincovce,Bystrany,Vydrník: 20.55, 48.9333333333
Gánovce,Veľká Lomnica: 20, 49
Chminianske Jakubovany,Kojatice (okres Prešov): 21, 49
Hromové,Chleb: 19.0513888889, 49.1908333333
Mlynárovce,Tisinec: 21.6333333333, 49.2333333333

CategoryAPI
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki