Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for BakalarkaGUIDiSK
[3543] 2011-03-06 21:34:21 by JozefVince
[3542] 2011-03-06 21:34:04 by JozefVince
[3541] 2011-03-06 21:31:00 by MichalPalenik
[3539] 2011-03-03 10:38:04 by MichalPalenik
[3440] 2010-11-29 16:24:12 by KraizyBone
[3411] 2010-11-14 11:22:20 by KraizyBone
[3408] 2010-11-09 21:53:40 by JozefVince
[3407] 2010-11-09 21:53:18 by JozefVince
[3402] 2010-11-09 21:38:33 by JozefVince
[3401] 2010-11-09 18:03:53 by MichalPalenik
[3400] 2010-11-09 17:58:11 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki