Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3408]

This is an old revision of BakalarkaGUIDiSK made by JozefVince on 2010-11-09 21:53:40.

 

bakalárska práca
Názov:
Popis: Vytvorenie webového grafického rozhrania, ktoré umožní upravovať nastavenie mapy (DiSK a routovanie) aj pre osoby neznalé problematiky. Obsahuje dve časti: samotné webové rozhranie (ktoré zapisuje do databázy) a backend (ktorý generuje XML konfiguračné súbory pre DiSK a routing). Aplikácia pamätá na dedenie konfigurácie, intuitívne ovládanie a pridávanie nových profilov a backendov.


Bližší popis
* routing profily (momentálne využíva gosmore): auto, peší, bicykel, turista
* vizualizačné profily: autoatlas, turistika, cykloatlas (čosi určite pribudne, napr. ski a doprava) (ext. konzultant pre DiSK: JozefVince)
* backend-y: DiSK, Gosmore, (pribudne mapnik)

Popis súborov
* pre DiSK sú tu:
* pre Gosmore sú tu:
* pre Mapnik sú tu:--
SkolskaPraca
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki