Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3337]

This is an old revision of BakalarkaPOIpridaj made by MichalPalenik on 2010-10-11 22:27:11.

 

bakalárska práca na pridávanie nových POI priamo z freemap.sk : registrovaný užívateľ má mať možnosť pridať novú reštauráciu na dva kliky myšou.

Požadovaný výstup je modul do freemap.sk (pod licenciou GPL, alebo inou free licenciu ktorú umožňujú použité knižnice)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki