Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3355]

This is an old revision of Bicykel made by JozefVince on 2010-10-17 21:49:06.

 

Ako tagovať veci spojené s bicyklom


preklad http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bicycle

(možno aj http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Class:bicycle)

dev:
vyrobiť ikonky (obchody, parkoviská, ...)

zmeniť farebnosť mapy a doplniť POI

Jozo Schwartz

Tagovanie používam také, na ktorom panuje OSM dohoda, čiže žiadne špecifiká.

Ako základ môžeme zobrať mapu http://www.freemap.sk/#p=48.13014|17.1177|15,m=C. Osobne by sa mi do budúcnosti viac páčilo také mierne "zasivené" pozadie, aby bola mapa menej výrazná, ako cyklotrasy.

Na cyklistickej mape by mali ísť ikony pre parkoviská a benzínové pumpy. Naviac sa budú renderovať veci nižšie. Ikonky posielam zatiaľ len nápady z netu, skúsim pripraviť aj vlastné.

BODY
parkovanie pre bicykle
amenity=bicycle_parking
ak je vyplnená capacity, bude sa zobrazovať ako číslo pri ikonke
http://www.tfl.gov.uk/assets/images/cycling/content/cycle-parking-icon.gif (resp. C v štvorčeku)

bicyklový obchod
shop=bicycle
ak je nastavené name, bude sa od určitého zoomu renderovať

bicyklový servis
na toto som nenašiel vhodný tag
http://www.nrma.com.au/images/product-fb/icon_moto_repairs.gif

požičovňa bicyklov
amenity=bicycle_rental
ak je nastavené name, bude sa od určitého zoomu renderovať
toto by mohla byť vhodná ikona, len zmeniť $ na € http://www.albertaparks.ca/images/summer/icons/BR.gif

priechod pre cyklistov so svetelnou signalizáciou
highway=crossing
bicycle=yes
crossing=traffic_signals
inonka semaforu, zatiaľ nemám dobrú

priechod pre cyklistov bez svetelnej signalizácie
highway=crossing
bicycle=yes
crossing!=traffic_signals
http://www.e-auto.cz/dopravni-znacky/informativni_provozni/prechod-cyklisti.png

CESTY
cyklotrasa
highway=cycleway
zelená plná čiara

spoločná trasa pre bicykle a chodcov s oddelenými pruhmi
bicycle=designated
foot=designated
highway=path
segregated=yes
zelená prerušovaná čiara

spoločná trasa pre bicykle a chodcov s oddelenými pruhmi
bicycle=designated
foot=designated
highway=path
segregated=yes
modrá prerušovaná čiara

Hrúbku čiar si neviem predstaviť, daj nejakú potom môžeme doladiť.

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki