Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for DatoveZdroje
[5110] 2017-08-25 00:11:18 by Jose1711 [mapbox is free for quite some time now]
[4455] 2012-12-14 13:39:44 by Jose1711 [+ mapbox satelitne snimky]
[4425] 2012-11-19 21:18:30 by KandyTalbot [CategoryDatoveZdroje]
[4376] 2012-10-03 12:57:26 by MilanNobonn [Namiesto Yahoo treba používať Bing snímky]
[4352] 2012-10-02 08:13:52 by kayle [pridane OrbView]
[4001] 2011-10-20 09:19:07 by MartinZdila [www.slanske.webzdarma.cz]
[3736] 2011-08-12 14:11:51 by nail
[3732] 2011-08-12 14:08:53 by nail
[3729] 2011-08-12 14:05:02 by nail
[3724] 2011-08-12 13:52:37 by nail
[3722] 2011-08-12 13:51:15 by nail
[3719] 2011-08-12 13:00:35 by nail
[3689] 2011-06-26 11:57:58 by MilanNobonn [Registeru nehnuteľných NKP]
[3684] 2011-06-09 21:03:16 by MartinZdila [názvy vrchov]
[3190] 2010-07-28 10:44:54 by MilanNobonn [GMES Urban Atlas]
[2937] 2010-04-15 10:20:25 by MichalPalenik
[2936] 2010-04-15 10:16:51 by MichalPalenik
[2920] 2010-04-14 11:06:56 by MilanNobonn [NORC]
[2915] 2010-04-13 10:39:06 by MilanNobonn [NORC]
[2912] 2010-04-13 10:22:44 by MichalPalenik
[2908] 2010-04-13 09:48:44 by MilanNobonn [norc]
[2907] 2010-04-13 09:47:55 by MilanNobonn [NORC]
[2881] 2010-04-12 10:50:51 by MichalPalenik
[2857] 2010-04-05 14:16:24 by MichalPalenik
[2854] 2010-04-04 15:36:06 by JozefVince
[2846] 2010-04-02 00:22:46 by JozefVince
[2845] 2010-04-02 00:21:46 by JozefVince
[2844] 2010-04-02 00:21:37 by JozefVince
[2843] 2010-04-01 23:59:45 by MilanNobonn [oprava]
[2838] 2010-03-31 14:52:57 by MilanNobonn [oprava]
[2837] 2010-03-31 13:44:14 by MilanNobonn [Zoznam škôl a školských zariadení]]
[2834] 2010-03-31 13:40:07 by MilanNobonn [Miestopis]
[2832] 2010-03-31 13:35:18 by MilanNobonn [Miestopis]
[2831] 2010-03-31 13:34:23 by MilanNobonn
[2830] 2010-03-31 13:26:18 by MilanNobonn [DatoveZdroje]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki