Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4543]

This is an old revision of DiSKInstallVerify made by MiMiNo on 2013-03-30 18:42:10.

 

Overenie inštalácie DiSKu

 1. v konfiguračnom súbore freemapdiskclient.conf zmeniť:
  LayerUpload=0
 2. spustiť renderovanie:
  perl tilesGen.pl xy 2260 1404
  Ak renderovanie nevypíše žiadnu chybu a v adresári WorkingDirectory su vytvorené podadresáre:
  address_12_2260_1404.dir
  cycleways_12_2260_1404.dir
  naucho_12_2260_1404.dir
  ski_12_2260_1404.dir
  tilesh_12_2260_1404.dir
  tiles_12_2260_1404.dir
  trails_12_2260_1404.dir
  transport_12_2260_1404.dir
  kde každý z nich obsahuje veľa PNG súborov, napr. adresár tiles_12_2260_1404.dir:
  tiles_12_2260_1404.png
  tiles_13_4520_2808.png
  tiles_13_4520_2809.png
  tiles_13_4521_2808.png
  tiles_13_4521_2809.png
  tiles_14_9040_5616.png
  tiles_14_9040_5617.png
  tiles_14_9040_5618.png
  tiles_14_9040_5619.png
  tiles_14_9041_5616.png
  ...
  a súbor tiles_12_2260_1404.png vyzerá byť vizuálne v poriadku (nie je celý biely/šedý/čierny), inštalácia je úspešne dokončená.
 3. vrátiť späť zmeny v konfiguračnom súbore freemapdiskclient.conf:
  LayerUpload=1
 4. a nakoniec prihlásiť DiSK na pravidelné renderovanie:
  perl tilesGen.pl loop
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki