Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3507]

This is an old revision of DvePercenta made by JozefVince on 2011-01-24 13:43:18.

 

Údaje potrebné k poukázaniu podielu zaplatenej dane:

Občianske združenie
Freemap Slovakia
Matičná 8/A5
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 42173639

2percent

Venujte 2% z daní Freemap-u


Podporte tvorbu voľných máp !

Tento rok môžete prvý krát venovať 2% z Vašich daní občianskemu združeniu Freemap Slovakia.
Prispejete k rozvoju a prevádzke portálu Freemap Slovakia (www.freemap.sk) a aktivít súvisiacich s rozvojom a podporou mapovania Openstreetmap (www.openstreetmap.org) na Slovensku.


Hlavným cieľom združenia Freemap Slovakia je podpora mapovania a tvorby máp so slobodnou licenciou. Tento cieľ napĺňame rôznymi spôsobmi, z ktorých spomenieme aspoň tie významnejšie


Údaje potrebné k poukázaniu podielu zaplatenej dane:

Občianske združenie
Freemap Slovakia
Matičná 8/A5
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 42173639

Ďakujeme!!!
Tím freemap.sk

Pokiaľ ste zamestnanec, tu si môžete stiahnuť, vyplniť Vaše údaje a vytlačiť potrebné dokumenty:
Attachments
File Last modified Size
Vyhlasenie-2percenta-2019.pdf 2020-02-10 12:03 133Kb
Vyhlasenie-2percenta-2020.pdf 2021-02-25 08:51 133Kb
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki