Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3511]

This is an old revision of DvePercenta made by MartinZdila on 2011-01-24 17:17:20.

 

Údaje potrebné k poukázaniu podielu zaplatenej dane:

Občianske združenie
Freemap Slovakia
Matičná 8/A5
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 42173639

2percent

Venujte 2% z daní Freemap-u


Podporte tvorbu voľných máp na Slovensku!

Milí priaznivci OpenStreetMap na Slovensku. Občianske združenie Freemap Slovakia splnilo zákonné predpoklady pre príjem 2% podielu z dane, preto Vás chceme touto cestou požiadať o pomoc a podporu aj touto formou.

Tento rok môžete prvý krát venovať 2% z Vašich daní občianskemu združeniu Freemap Slovakia.
Prispejete k rozvoju a prevádzke portálu Freemap Slovakia (www.freemap.sk) a aktivít súvisiacich s rozvojom a podporou mapovania Openstreetmap (www.openstreetmap.org) na Slovensku.

Takto získané financie nám umožnia pripraviť Mapping Party spojené s krátkymi prednáškami a celodennou konzultáciou pre záujemcov, tak ako v roku 2009 v Prešove (http://wiki.freemap.sk/MicroMappingParty200904) alebo v roku 2010 na Veľkom Choči(http://wiki.freemap.sk/MicroMappingParty201007), či na prvej Freemap Konferencii v Námestove (http://konferencia.freemap.sk), organizovať častejšie Freemap Hacking Weekends a tiež pravidelné Freemap Mapping Evenings, každý druhý pondelok v mesiaci v priestoroch prvého Slovenského hackerspace-u v Bratislavskom ProgressBar-e (http://wiki.freemap.sk/MappingEvening, http://www.progressbar.sk), kde sa vždy diskutuje o nejakej zaujímavej téme o mapách a mapovaní.

Hlavným cieľom združenia Freemap Slovakia je podpora mapovania a tvorby máp so slobodnou licenciou. Tento cieľ napĺňame rôznymi spôsobmi, z ktorých spomenieme aspoň tie významnejšie:


Údaje potrebné k poukázaniu podielu zaplatenej dane:

Občianske združenie
Freemap Slovakia
Matičná 8/A5
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 42173639

Ďakujeme!!!
Tím freemap.sk

Pokiaľ ste zamestnanec, tu si môžete stiahnuť, vyplniť Vaše údaje a vytlačiť potrebné dokumenty:
Attachments
File Last modified Size
Vyhlasenie-2percenta-2019.pdf 2020-02-10 12:03 133Kb
Vyhlasenie-2percenta-2020.pdf 2021-02-25 08:51 133Kb
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki