Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3013]

This is an old revision of EmbeddedFreemap made by JozefVince on 2010-05-04 10:42:42.

 

Prečo si vložiť mapu na stránku ?

Ak návštevník Vašej webstránky hľadá miesto kde sídlite a ako sa k Vám dostať, okrem adresy mu veľmi pomôže mapa. Ideálnym spôsobom ako dostať mapu na svoju stránku je práve EmbeddedFreemap. Oproti jednoduchému obrázku s mapou umožňuje približovanie a odďaľovanie mapy ako i jej posúvanie. Na rozdiel od komerčných máp máte reálnu možnosť ovplyvniť mapu vo Vašom okolí, dokresliť chýbajúce budovy alebo nové ulice.

Ako vložiť mapu

Nástroj a sprievodca na prípravu kódu pre vloženie mapy do webstránok tretích strán.

Vloženie je jedným iframe-om. Ak ste prezident SR, na stránku si dajte:
<iframe style='width:400px; height:300px;'
src='http://embedded.freemap.sk/?lon=17.107759579893752&lat=48.149285494735004&zoom=16&marker=1'
scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0' frameborder='0'></iframe>


Sprievodca/wizard

Sprievodca Vám vygeneruje tento iframe.

Pokročilé nastavenie webstránky
 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/excl16.png) Pozor! tieto nastavenia nie sú zatiaľ podporované v sprievodcovi, je však možné ich doplniť ručne do kódu vygenerovaného sprievodcom.

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/marked16.png) Stále rozširujúci sa zoznam používateľov vloženej mapy Embedded Freemap nájdete EmbeddedFreemapRef tu

CategoryHowTo
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki