Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

EmbeddedFreemap - pokročilé nastavenia


Embedded Freemap umožňuje aj pokročilé nastavenie ktoré nie je zahrnuté v sprievodcovi. Adresa vývojovej verzie je http://edev.freemap.sk.

návrhy ďalších možností sú na http://mantis.freemap.sk/view.php?id=12

poznámky k súboru markerov:
 • stĺpce sú oddelené tabulátorom (teda tabulátor musí byť práve medzi stĺpcami)
 • každý nový riadok je chápaný ako nová súradnica (teda v description namiesto nového riadku treba použiť \n)
 • prvý riadok musí byť hlavička, je poskladaná zo stĺpcov lat, lon, title, description, iconSize, iconOffset, icon. niektoré sa môžu vynechať
 • v prípade, že nie je uvedený title ani description, nebude sa objavovať bublinka
 • príklad použitia, príklad súboru

súbor vlajočiek má obsahovať:
 • lat - Latitude bodu kde má byť vlajočka
 • lon - Longitude bodu kde má byť vlajočka
 • icon - ikonka ktorá sa má použiť (validne url odkazujúce na obrázok)
 • iconSize - veľkosť ikonky v pixeloch
 • iconOffset - Where the top-left corner of the icon is to be placed relative to the latitude and longitude of the point. (nepovinné)
 • title - text čo bude v h2 tagu v bulinke
 • description - text čo bude pod title (plain text alebo HTML) (bez enterov a tabulátorov)


There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki