Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [1550]

This is an old revision of EmbeddedFreemapDev made by MichalPalenik on 2009-03-16 15:21:28.

 

FreemapEmbedded Embedded Freemap umožňuje aj pokročilé nastavenie ktoré nie je zahrnuté v sprievodcovi. Adresa vývojovej verzie je http://edev.freemap.sk.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki