Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [2176]

This is an old revision of EmbeddedFreemapDev made by MichalPalenik on 2009-07-30 19:04:50.

 

EmbeddedFreemap Embedded Freemap umožňuje aj pokročilé nastavenie ktoré nie je zahrnuté v sprievodcovi. Adresa vývojovej verzie je http://edev.freemap.sk.
návrhy ďalších možností sú na http://mantis.freemap.sk/view.php?id=12
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki