Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Freemap Slovakia Meteo Network


Podpojekt, ktorého cieľom je združovanie komunitných meteostaníc a zobrazovať na LayerWeather. Dáta z tejto siete sú šírené voľne a sú k dispozícií pre akademické projekty.

Ak chcete pridať Vašu vlastnú meteostanicu, napíšte e-mail na pocasie(zavinac)freemap.sk.
Každá stanica má priradený rating dôveryhodnosti podľa kvality prevedenia.

Hardvér


Ako hw môže byť použité jednoduché 1-wire čidlo DS18B20 pripojené na sériový port až po akékoľvek komerčné riešenia, merajúce viaceré veličiny.
Veľmi dôležité je umiestnenie a krytie stanice. Snímače nesmú byť vystavené priamemu slnku, vetru.


Kriteria merania:
Teplomery: musia byť umiestnené 2 m nad zemou v zatienenom priestore žalúziovej búdky.

Priemerná denná teplota sa vypočíta z troch meraní o 7., 14., a 21. hodine (teda o 8., 15., 22. hodine letného času).
Výpočet priemernej dennej teploty:
td = (t7 + t14 + 2 x t21) : 4


There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki