Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for FSMN
[3632] 2011-04-19 09:10:46 by MichalPalenik
[2128] 2009-07-20 17:32:24 by JozefVince
[2127] 2009-07-20 10:40:23 by JozefVince
[2125] 2009-07-20 10:34:04 by NickN17
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki