Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3149]

This is an old revision of FairUsagePolicy made by MichalPalenik on 2010-06-22 09:53:07.

 

Nerád ale predsa asi chceme povedať ľuďom, že tu síce sme pre nich, ale pre všetkých a nie pre pár "šikovných", ktorý si dokážu napísať mass downloader skript.

Takže tie naše pravidlá:
Tieto pravidlá neplatia pre členov združenia a pre platiacich zákazníkov (zamozrejme po predchádzajúcej dohode).
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki