Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4366]

This is an old revision of FairUsagePolicy made by JozefVince on 2012-10-03 01:32:24.

 

Pravidlá pre používanie freemap.sk

Nerádi ale predsa chceme povedať našim používateľom, že tu síce sme pre nich, ale pre všetkých rovnako a nie pre pár "zvlášť šikovných", ktorí si dokážu napísať mass downloader skript.

Takže tie naše pravidlá:
Tieto pravidlá neplatia pre členov združenia a pre platiacich zákazníkov (samozrejme po predchádzajúcej dohode).
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki