Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Zaregistrovanie zariadenia pre lokalizáciu

  1. navštíviť stránku www.freemap.sk a prihlásiť sa
  2. v pravom hornom rohu kliknúť na Nastavenia
  3. kliknúť na tretiu kartu Lokalizačné zariadenia
  4. kliknúť na odkaz Pridať
Príklad registrácie zariadenia
Registračný formulár vyplníme podľa vlastných požiadaviek.

  1. Zadané údaje potvrdiť cez Uložiť.


Zistenie ID práve zaregistrovaného zariadenia

  1. navštíviť stránku m.freemap.sk a prihlásiť sa (pomocou piateho odkazu)
  2. kliknúť na Lokalizačné služby FLS
  3. kliknúť na názov zaregistrovaného zariadenia

Následne je nutné požiadať e-mailom na freemap@freemap.sk o povolenie zariadenia a špecifikovať ID nášho zariadenia. Po povolení zo strany freemap-u nám bude priradený overovací kód (zobrazuje sa v položke IMEI hneď pod ID zariadenia), ktorý zadáme pri ďalšom nastavovaní priamo v našom zariadení.


CategoryHowTo
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki