Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [1988]

This is an old revision of FreemapSkKomunita made by MichalPalenik on 2009-07-02 11:25:21.

 

Zopár dôležitých URL


Freemap Slovakia (BETA) - centrum Slovenského ľudového mapovania
Projekt Slovensko na openstreetmap.org
Diskusne forum
Blog
toto Wiki
bugzilla


EmbeddedFreemap - návod na vloženie FreemapSlovakia mapy do vlastnej stránky

menej používané súčasti
IssueManager - konto na vyžiadanie


Informácie o IRC


kedy: každý štvrtok o 20:00
kde: #freemap.sk
ako:
  1. čítaj manuál na http://chatzilla.hacksrus.com/faq/#connect
  2. potrebuješ IRC klient aplikáciu - napríklad Chatzilla - plugin do Firefox prehliadača
  3. príkazy (pri použití siete irc.nextra.sk, pripadne irc.felk.cvut.cz):
    1. /attach irc.nextra.sk
    2. /join #freemap.sk

IRCseansy Poznamky zo stvrtkovych IRC chatov
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki