Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [2313]

This is an old revision of FreemapSkKomunita made by MichalPalenik on 2009-10-26 10:51:41.

 

Zopár dôležitých URL


Zoznam dôležitých stránok, ktoré sú mimo tejto wiki

toto online mapa
Projekt Slovensko na openstreetmap.org
Diskusné forum
Blog
toto Wiki
bugzilla - na reportovanie chýb a vyžiadanie novej funkcinality
EmbeddedFreemap - návod na vloženie FreemapSlovakia mapy do vlastnej stránky

Informácie o IRC


kedy: každý štvrtok o 20:00
kde: #freemap.sk
ako:
  1. čítaj manuál na http://chatzilla.hacksrus.com/faq/#connect
  2. potrebuješ IRC klient aplikáciu - napríklad Chatzilla - plugin do Firefox prehliadača
  3. príkazy (pri použití siete irc.nextra.sk, pripadne irc.felk.cvut.cz):
    1. /attach irc.nextra.sk
    2. /join #freemap.sk

IRCseansy Poznámky zo štvrtkových IRC chatov
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki