Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3378]

This is an old revision of FreemapSkKomunita made by MichalPalenik on 2010-11-03 19:26:06.

 

Zopár dôležitých URL


Zoznam dôležitých stránok, ktoré sú mimo tejto wiki

online mapa
Projekt Slovensko na openstreetmap.org
Diskusné fórum, mailinglist
Fórum pre návštevníkov, používateľov aj maperov
toto Wiki
mantis - na reportovanie chýb a vyžiadanie novej funkcionality
EmbeddedFreemap - návod na vloženie FreemapSlovakia mapy do vlastnej stránky

Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki