Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for FreemapvMapSource
[2216] 2009-08-07 22:05:52 by Jose1711 [note about 0097 cgsmapper]
[1858] 2009-05-28 12:59:15 by Jose1711 [grammar]
[1857] 2009-05-28 11:36:14 by MichalPalenik
[1855] 2009-05-28 11:13:45 by MichalPalenik
[1854] 2009-05-28 08:27:16 by MichalPalenik
[550] 2008-12-13 17:35:57 by JozefVince
[549] 2008-12-13 17:35:47 by JozefVince
[162] 2008-04-03 23:39:48 by JanoLC
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki