Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Ako pridať Freemap.img do Garmin MapSource


niektore Garminy nižšie uvedený postup nepotrebujú. Po pripojení sa tvária ako USB mass storage, mapy sa nachádzajú priamo v adresári Garmin. (napr Garmin nuvi 265w). GPX logy sú v Garmin/GPX.

Pre linux môže byť použitý program http://www.qlandkarte.org/, je v balíčkoch každej distribúcie.

Potrebné programy:
- Mapset Toolkit http://cypherman1.googlepages.com/home
- cGPSmapper http://cgpsmapper.com/ - v sekcii Download stiahnuť Free cGPSmapper land version for Windows (stačí exe)*
- wine (ak používate Linux)
 1. Rozpakujte obidva archívy do ľubovoľného priečinka
 2. V priečinku, kde je nainštalovaný MapSource (štandardne C:\Garmin) vytvorte priečinok Freemap a do neho nakopírujte súbor 63240001.img stiahnutý z www.freemap.sk . Tento súbor nepremenúvajte
 3. Spustite Mapset Toolkit
 4. V okne Mapset Toolkit stlačte “Select IMG files”
 5. Vyhľadajte priečinok, do ktorého ste nakopírovali súbor 63240001.img (C:\Garmin\Freemap) a stlačte OK
 6. V okne vedľa kliknite na tento súbor a potom stlačte „Add–>”
 7. Do “Mapset directory” vyberte priečinok, v ktorom je súbor 63240001.img (C:\Garmin\Freemap)
 8. Do “Mapset name” doplňte názov, pod ktorým sa bude mapa identifikovať v MapSource (napr. Freemap)
 9. Do „Product code“ doplňte ľubovoľné 4-ciferné číslo (napr. 1234). Toto číslo sa nesmie zhodovať s Product code žiadnej mapy, ktorú máte nainštalovanú. Overíte si to na pravej strane v okne „Mapset installed“. Tam sú zobrazené všetky mapy, ktoré máte nainštalované. Pri každej je „CODE: XXXX“, kde XXXX je Product code danej mapy
 10. Do „Copyright info“ doplňte http://wiki.freemap.sk/FileDownload
 11. Vľavo dole vyberte priečinok, kde sa nachádza súbor cgpsmapper.exe
 12. Vpravo dole zaškrtnite obidve možnosti „Install in Mapsource“ a „Blank overview maps“
 13. Kliknite na tlačítko „Start“ a po chvíľke by malo vyskočiť okno s oznamom „Convert termined“. Do MapSource bola úspešne pridaná nová mapa.
 14. Po spustení MapSource vľavo hore pribudne rozbaľovacie menu, kde si môžete prepínať medzi mapami, ktoré máte nainštalované
 15. Ak potrebujete odinštalovať nejakú mapu z MapSource, spustite Mapset Toolkit a na pravej strane v okne „Mapset installed“ klinite na príslušnú mapu a potom kliknite na „Uninstall“ pod týmto oknom

Poznámka:
Keďže freemap.sk je „živá“ mapa, denne pribúdajú ďalšie cesty a iné prvky, aby ste mali čo najaktuálnejšiu mapu, je potrebné odinštalovať mapu Freemap z MapSource a potom stiahnuť súbor 63240001.img z www.freemap.sk a opätovne nainštalovať aktuálnu mapu.

Spracované podľa http://freegeographytools.com/2007/adding-garmin-img-files-to-mapsource

* Pokiaľ máte s najnovšou verziu cgpsmapperu problém, skúste verziu 0097. Nainštalujte ju s programom http://www.malfreemaps.com/download/ezMS104.exe [http://openmtbmap.org/tutorials/install/installation-with-mapsettoolkit/]


CategoryHowTo
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki