Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for GPStogoSK
[4613] 2013-06-24 16:45:33 by Jose1711
[3924] 2011-10-03 21:06:53 by JozefVince
[3906] 2011-09-19 22:51:13 by Jose1711 [nmnv]
[3529] 2011-02-16 10:24:01 by Jose1711 [typo fixed]
[3339] 2010-10-12 10:47:09 by MichalPalenik
[3338] 2010-10-12 10:13:20 by Jose1711 [update o pristroji v KE]
[3273] 2010-09-30 20:39:28 by Jose1711 [pozn. linux]
[2553] 2010-01-13 22:51:55 by JozefVince
[2548] 2010-01-13 12:21:22 by MichalPalenik
[2547] 2010-01-11 07:48:14 by MichalPalenik
[2544] 2010-01-08 10:28:38 by MichalPalenik
[2301] 2009-10-23 17:41:46 by MichalPalenik
[2035] 2009-07-06 15:40:53 by JozefVince
[2034] 2009-07-06 15:39:51 by JozefVince
[2033] 2009-07-06 14:28:22 by MichalPalenik
[1920] 2009-06-21 19:07:43 by MichalPalenik
[1809] 2009-05-20 10:46:33 by MichalPalenik
[1779] 2009-05-07 22:24:45 by JozefVince
[1778] 2009-05-07 22:24:18 by JozefVince
[1777] 2009-05-07 22:23:01 by JozefVince
[1776] 2009-05-07 22:11:20 by MichalPalenik
[1773] 2009-05-07 12:03:43 by JozefVince
[1772] 2009-05-07 12:02:13 by JozefVince
[1768] 2009-05-07 01:06:25 by JozefVince
[1767] 2009-05-07 01:05:15 by JozefVince
[1766] 2009-05-07 01:04:52 by JozefVince
[1765] 2009-05-07 00:46:29 by JozefVince
[1756] 2009-05-06 14:56:46 by JozefVince
[1755] 2009-05-06 14:51:21 by JozefVince
[1754] 2009-05-05 13:24:31 by MichalPalenik
[1753] 2009-05-05 13:15:24 by MichalPalenik
[1752] 2009-05-05 13:08:54 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki