Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Freemap Hacking Weekend #2


Freemap Hacking Weekend #2 sa uskutoční dňa 6. marca 2010 vo vysunutom pracovisku FreemapSlovakia na Povrazníckej ulici v BA (http://www.freemap.sk/?lon=17.1143&lat=48.1559&zoom=16&marker=1) .

ciele:

RSVP, najmä kvôli cateringu
  1. MichalPalenik
  2. JozefVince ( +421 949 187 000 )
  3. LubosPetrovic (zatial nezavazne)
  4. YoYo

k dispozícii bude:
Predbežný program:
Live:
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki