Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [2006]

This is an old revision of HowToHelp made by MichalPalenik on 2009-07-02 12:02:39.

 

Ako pomôcť

Tento projekt je komuntiný projekt, a preto závisí od ľudí. Ak chcete aby projekt išiel doprdu, zapojte sa do neho.


Sú rôzne spôsoby ako pomôcť projektu
Email: freemap(zavinac)freemap.sk

SiteStart Naspäť
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki