Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Poznamky z IRC chatov


IRCseansy20080710 - neziskovka, mapping party na kysucoch, WishList
IRCseansy20080724 - NavrhMenu, info pre novy ludi
IRCseansy20080807 - Vojenske mapy, pravna identita, ciele komunity
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki