Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Nižšie je zoznam funkcionality, ktorú by sme raz radi videli na http://www.freemap.sk

pre chyby pozri tiež DevBugList a http://mantis.freemap.sk

ak si študent strednej školy, možeš si zapísať PraktickaMaturita praktickú maturitu ako aj FreemapPrax povinnú prax

Témy vhodné na semestrálna/bakalárske/diplomové práce

Keďže Freemap/OpenStreetMap je slobodný projekt, je veľmi vhodný do akademického prostredia. Tu je niekoľko návrhov možných tém pre študentov (náročnosť a zameranie jednotlivých bodov je dosť odlišné). Jednotlivé témy sme vybrali tak, aby boli relatívne uzatvorené, s jasným cieľom a výsledkom. Zoznam nižšie je čisto informatívny. Pozostáva z bodov, ktoré by sme my (tvorcovia a užívatelia) radi videli.

V prípade záujmu o niektorú z tém (alebo inú tému tu neuvedenému), kontaktujte nás na freemap (na) freemap.sk. Vieme skontaktovať ktorúkoľvek školu aby vybranú tému oficiálne doplnila do svojho zoznamu.
Neprogramátorské bakalárske až diplomové práce:
Témy na diplomové práce (väčšinou možno začať bakalárskou prácou):


Témy na bakalárske práce:

Seminárne až bakalárske programátorské práce (nie je nutné hlbšie skúmanie problematiky, robí sa na zelenej lúke, dajú sa však zobrať do väčšej hĺbky):
Vizualizácia, kartografia (každý bod je veľa podbodov, každý študent dostane svoju nezávislú časť):
Kreslenie, preklady:
Nevhodné témy:

Chýbajúce ikony:

Elementy ktoré sú použité na Slovensku

Nižšie uvedený skript ukáže elementy ktoré sú využívané na mape. Niektorým elementom chýbajú ikonky (ktorým?)
#!/bin/sh
for am in `echo 'amenity shop'`; do
		echo "===počet elementov v $am===";
		cat slovakia.osm |grep  "k=\"$am" |sed 's/^[\ a-zA-Z\=\"\<\>]*v="\([a-zA-Z_]*\)[\"\/\>]*/\1/g' |sort -n |uniq -cd| sort -nr
done


Zoznam požadovanej funkcionality


Skoly
There is one comment on this page. [Display comment]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki