Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
JTileDownloader je aplikácia napísaná v jazyku JAVA, teda je spustiteľná minimálne na systéme Window / Linux. Umožňuje stiahnutie OSM mapových podkladov (=Tiles) pre offline použitie (napr. OSMTracker OSMtracker).

Domovská stránka projektu je http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JTileDownloader.

Základné funkcie


Inštalácia

  1. Z Download sekcie stiahnuť najnovšiu verziu (ja som stiahol development verziu).
  2. Rozbaliť stiahnutý súbor do nejakého adresára podľa vlastného uváženia, napr.~/JTileDownloader.
  3. Vytvoriť odkaz s príkazom "java -jar ~/JTileDownloader/jTileDownloader-0.5pre.jar"

Základné nastavenia

Osobne používam len spôsob Bounding Box (Lat/Lon):
- klikneme na Slippy Map chooser a označíme oblasť, z ktorej chceme stiahnuť mapové podklady. Snažíme sa o čo najmenšiu oblasť, aby sťahovanie prebehlo čo najrýchlejšie.
- zvolíme mierky, v ktorých chceme oblasť stiahnuť (anglicky sa označuje ako "zoom").
- vyberieme preddefinovaný server, alebo použijeme alternatívny, napr. "http://tiles.freemap.sk/CT/" (LayerAllInOne význam jednotlivých písmen).
- vyberieme Outputfolder, napr. adresár Tiles na SD karte, z ktorého číta mapové podklady OSMTracker OSMtracker.

Potom už stačí len kliknúť na Download Tiles, ak sa nevyskytla žiadna chyba, otvorí sa nové okno s náhľadom sťahovaných mapových podkladov.

Výber oblasti Nastavenia pre Bounding Box Náhľad sťahovaných mapových podkladov


Pre aktualizáciu stačí na karte Main nastaviť adresár s už stiahnutými mapovými podkladmi, zvoliť kartu Update Tiles a kliknúť na tlačidlo Search. V tabuľke sa zobrazí počet Tiles pre každý zoom. Následne zvolíme Update a všetky mapové podklady sa zaktualizujú.

Aktualizácia mapových podkladovCategoryHowTo, CategorySoftware
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki