Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for Kataster
[3725] 2011-08-12 13:57:22 by nail
[3086] 2010-05-21 08:26:48 by MichalPalenik [gramar]
[2802] 2010-03-21 15:08:10 by MilanNobonn [Stranky v kategorii]
[2799] 2010-03-21 15:03:07 by MilanNobonn
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki