Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for Konferencia201006
[3040] 2010-05-10 22:20:11 by MichalPalenik
[3034] 2010-05-10 18:58:27 by MichalPalenik
[3033] 2010-05-10 18:57:48 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki