Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for Konferencia201007
[3039] 2010-05-10 22:19:55 by MichalPalenik
[3035] 2010-05-10 19:00:37 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki