Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4271]

This is an old revision of Konferencia201207 made by MichalPalenik on 2012-04-17 17:37:22.

 

Konferencia OSSConf


SOIT a Freemap Slovakia organizujú sekciu na konferencii "OSSConf 2012", ktorá sa koná v dňoch 2. až 4. júla 2012 v Žiline. Sekcia OpenStreetMap a OpenGis sa koná v utorok 3. júla.

Témy na príspevky
Konferencia ako celok je zameraná na slobodný otvorený softvér (OSS), sekcia OpenStreetMap a OpenGIS sa zameriava na OSS v tejto oblasti. Témy sa môžu týkať OpenStreetMap (aké nástroje, ako vizualizovať, ako vyhľadávať, ako mať v mobile, ako inak používať, ...), OpenGIS (prezentácie použitia opensource a opendata v geografických informačných systémoch), alebo iných tém ktoré sú o OSS a týkajú sa geo dát alebo postupov.

Mapping Party
V utorok podvečer sa taktiež uskutoční MicroMappingParty. Bude obnášať školenie pre začínajúcich, rozdelenie terénu na mapovanie, nahodenie na server (s pomocou skúsených mapperov) a slávnostné vyrenderovanie zmapovanej časti.

Pokyny pre autorov
Na konferencii budú prezentácie. Deadline na abstraky prezentácii je 10. jún 2012.

Vytlačený bude tiež recenzovaný zborník, deadline na recenzované príspevky je 27. mája 2012.


Pokyny pre účastníkov
TBD, ubytovanie bude zabezpečené na neďalekých internátoch.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki