Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Micro Mapping Party


MicroMappingParty (MMP), na rozdiel od MappingParty je najviac jednodňová akcia, ktorá prebieha na vopred určenom mieste na relatívne malej rozlohe, s menším počtom maperov (5-7 ľudí) a prípadných záujemcov nováčikov.
Akcia prebieha vačšinou nasledovne:
Čo si priniesť (nie je podmienkou, pravdepodobne sa môžete pridať aj k niekomu kto niečo z týchto vecí má):

Kedy si dáme ďalšiu ?

19. novembra 2011 bude MicroMappingParty201111StaraLesna MMP v Starej Lesnej

Minulé MicroMappingParty a vzdelávacie aktivity

Dňa 26.7.2008 sa uskutočnila prvá verejná MicroMappingParty20080726
25. apríla 2009 MicroMappingParty200904 MMP v Prešove
29. mája až 1. júna 2009 MicroMappingParty200905 MMP v Bratislave
21. júna 2009 MicroMappingParty200906 MMP v Bratislave
03. júla 2009 MicroMappingParty200907 Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach Žilina
16. apríla 2011 MicroMappingParty201104 MMP v Bánovciach
12. novembra 2011 MicroMappingParty201111 MMP v Pieninskom Národnom Parku

CategoryMappingParty
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki