Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for Konferencie
[4796] 2014-05-18 21:51:35 by MichalPalenik
[4280] 2012-04-23 11:30:29 by MichalPalenik
[4141] 2011-12-18 11:28:20 by KandyTalbot [freemap konferencie]
[3334] 2010-10-09 13:43:40 by MichalPalenik
[3138] 2010-06-07 23:31:50 by MichalPalenik
[3036] 2010-05-10 19:58:10 by MichalPalenik
[2888] 2010-04-12 11:50:35 by MichalPalenik
[2887] 2010-04-12 11:50:02 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki