Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [2873]

This is an old revision of MapaDoMobilu made by MichalPalenik on 2010-04-08 15:10:52.

 

Mapy do mobilného telefónu


V rámci projektu FreemapSlovakia ponúkame na stiahnutie aj programy pre mobilné telefóny. Každý z programov má svoje špecifiká a zväčša umožňuje použivanie v offline móde, teda bez pripojenia na internet.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki