Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [2997]

This is an old revision of MapaDoMobilu made by JozefVince on 2010-04-26 19:57:42.

 

Mapy do mobilného telefónu


V rámci projektu FreemapSlovakia ponúkame zadarmo na stiahnutie aj programy pre mobily. Každý z programov pre mobil má svoje špecifiká a zväčša umožňuje použivanie v offline móde, teda bez pripojenia mobilu na internet. Offline mapa dôležitá v lese (keď mobil nemá prístup na internet kvôli slabému pokrytiu GSM) alebo v zahraničí (keďže v roumingu je pripojenie na mobilný internet drahé).
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki