Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

MapaObce

Ste región, obec, lyžiarske stredisko, park, alebo iná oblasť ktorá potrebuje vytvoriť mapu svojej oblasti alebo regiónu ?

Prinášame Vám službu mapovania obce. Základná služba pozostáva z:
Ponúkame aj doplňujúce služby:

V prípade záujmu, kontaktujte freemap zavináč freemap.sk

Vzhľadom na obdobie krízy ponákame dva varianty služby:
Cena za túto službu (pri zakreslovaní svojpomocne) sa odvíja od kvality mapy vo Vašej obci. Čim je kvalitnejšia, tým je lacnejšia. Zľavy sú za nasledovné skupiny objektov:
  1. kompletná sieť ciest prvej, druhej a tretej triedy, všetky cesty kam môžu ísť autá
  2. sieť lesných ciest, chodníkov
  3. verejné budovy a služby (školy, materské školy, nemocnice, polikliniky, lekárne, matričné úrady, ...)
  4. športové a oddychové miesta (parky, športoviská, detské ihriská, zjazdovky, vleky, ohniská, ...)
  5. georeferencované informácie o obci a dôležitých objektoch vo LayerWikipedia Wikipédii (jeden článok v slovenskej verzii, jeden článok v niektorom svetovom jazyku (angličtina, nemčina, franzúština, ruština, španielčina))
  6. turistické chodníky, cyklistické chodníky, náučné chodníky, turistické atrakcie
  7. všetky možnosti stravovania, ubytovania a zábavy, obchody a súkromné služby (potraviny, pošta, kaderníctvo, ...)
  8. vodné hospodárstvo (rieky a potoky, rybníky, jazerá, mosty, brody, ...)
  9. všetky budovy, adresné body
  10. hranice katastra obce, časti obcí, lesa, intravilánu, rôzne použitie pôdy (les, lúky, obývaná oblasť, ...)

Cena za základnú službu je 200 € ročne. Zľava za každý z horeuvedených bodov je 20€, takže cena sa môže znížiť až na nulu.
Bod chápeme ako splnený ak sú zakreslené všetky objekty v katastri obce z daného bodu a zároveň v mape je aspoň jeden z objektov.
Hlavnou povinnosťou obce je udržiavať svoju mapu aktuálnu a v súlade s realitou.

V prípade záujmu môžeme zakresliť celú obec (nemusíte sa o nič starať). Cena je 300 € za človekodeň práce (plus ročný paušál za základnú službu), splnenie prvých 7 bodov trvá pre bežne veľkú obec spravidla deň až dva (ak je k dispozícii lokálny "sprievodca" a sú k dispozícii texty pre wikipédiu).

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki