Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for MapaObce
[4935] 2015-01-05 12:55:54 by MichalPalenik [doplnené epsilon api]
[4338] 2012-08-28 09:51:54 by MichalPalenik
[4102] 2011-12-16 12:44:03 by JozefVince
[4076] 2011-12-14 18:12:32 by JozefVince
[2402] 2009-11-30 11:19:50 by MichalPalenik
[2401] 2009-11-30 11:11:02 by MichalPalenik
[2400] 2009-11-30 11:09:45 by MichalPalenik
[2399] 2009-11-30 11:04:31 by MichalPalenik
[2398] 2009-11-30 11:02:24 by JozefVince
[2397] 2009-11-30 11:01:54 by JozefVince
[2396] 2009-11-30 10:58:11 by JozefVince
[2395] 2009-11-30 10:08:47 by MichalPalenik
[2394] 2009-11-30 10:02:02 by MichalPalenik
[2393] 2009-11-30 09:58:10 by MichalPalenik
[2081] 2009-07-13 17:38:39 by MichalPalenik
[1880] 2009-06-11 08:04:45 by MichalPalenik
[1859] 2009-05-28 13:26:26 by MichalPalenik
[1812] 2009-05-20 13:42:25 by MichalPalenik
[1769] 2009-05-07 09:04:56 by JozefVince
[1760] 2009-05-06 18:11:39 by JozefVince
[1758] 2009-05-06 16:02:24 by JozefVince
[1722] 2009-04-17 12:45:00 by MichalPalenik
[1720] 2009-04-16 13:10:24 by MichalPalenik
[1528] 2009-03-10 16:34:02 by JozefVince
[1527] 2009-03-10 16:18:04 by MichalPalenik
[1183] 2009-02-06 00:18:24 by JozefVince
[1135] 2009-01-19 11:26:23 by JozefVince
[1134] 2009-01-19 11:12:35 by MichalPalenik
[1107] 2009-01-13 17:32:10 by MichalPalenik
[1106] 2009-01-13 17:20:00 by JozefVince
[1105] 2009-01-13 16:53:13 by MichalPalenik
[1104] 2009-01-13 16:52:19 by MichalPalenik
[1103] 2009-01-13 16:49:51 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki