Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [1106]

This is an old revision of MapaObce made by JozefVince on 2009-01-13 17:20:00.

 

Obciam na Slovensku prinášame službu mapovania obce. Služba obnáša:
V prípade záujmu, kontaktujte ...
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki