Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [2081]

This is an old revision of MapaObce made by MichalPalenik on 2009-07-13 17:38:39.

 

projekt Mapa Obce

Ste región, obec, lyžiarske stredisko, park, alebo iná oblasť ktorá potrebuje vytvoriť mapu svojej oblasti alebo regiónu ?

Prinášame Vám službu mapovania obce. Základná služba pozostáva z:
Ponúkame aj doplňujúce služby:

V prípade záujmu, kontaktujte freemap zavináč freemap.sk

Cena za túto službu sa odvíja od kvality mapy vo Vašej obci. Čim je kvalitnejšia, tým je lacnejšia. Zľavy sú za nasledovné skupiny objektov:
Cena za základnú službu je 200 € ročne. Zľava za každý z horeuvedených bodov je 20€, takže cena sa môže znížiť až na nulu.
Bod chápeme ako splnený ak sú zakreslené všetky objekty v katastri obce z daného bodu a zároveň v mape je aspoň jeden z objektov.
Hlavnou povinnosťou obce je udržiavať svoju mapu aktuálnu a v súlade s realitou.

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki