Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4076]

This is an old revision of MapaObce made by JozefVince on 2011-12-14 18:12:32.

 

Ste región, obec, lyžiarske stredisko, park, alebo iná oblasť ktorá potrebuje vytvoriť mapu svojej oblasti alebo regiónu ?

Prinášame Vám službu mapovania obce. Základná služba pozostáva z:
Ponúkame aj doplňujúce služby:

V prípade záujmu, kontaktujte freemap zavináč freemap.sk

Vzhľadom na obdobie krízy ponákame dva varianty služby:
Cena za túto službu (pri zakreslovaní svojpomocne) sa odvíja od kvality mapy vo Vašej obci. Čim je kvalitnejšia, tým je lacnejšia. Zľavy sú za nasledovné skupiny objektov:
  1. kompletná sieť ciest prvej, druhej a tretej triedy, všetky cesty kam môžu ísť autá
  2. sieť lesných ciest, chodníkov
  3. verejné budovy a služby (školy, materské školy, nemocnice, polikliniky, lekárne, matričné úrady, ...)
  4. športové a oddychové miesta (parky, športoviská, detské ihriská, zjazdovky, vleky, ohniská, ...)
  5. georeferencované informácie o obci a dôležitých objektoch vo LayerWikipedia Wikipédii (jeden článok v slovenskej verzii, jeden článok v niektorom svetovom jazyku (angličtina, nemčina, franzúština, ruština, španielčina))
  6. turistické chodníky, cyklistické chodníky, náučné chodníky, turistické atrakcie
  7. všetky možnosti stravovania, ubytovania a zábavy, obchody a súkromné služby (potraviny, pošta, kaderníctvo, ...)
  8. vodné hospodárstvo (rieky a potoky, rybníky, jazerá, mosty, brody, ...)
  9. všetky budovy, adresné body
  10. hranice katastra obce, lesa, intravilánu, rôzne použitie pôdy

Cena za základnú službu je 200 € ročne. Zľava za každý z horeuvedených bodov je 20€, takže cena sa môže znížiť až na nulu.
Bod chápeme ako splnený ak sú zakreslené všetky objekty v katastri obce z daného bodu a zároveň v mape je aspoň jeden z objektov.
Hlavnou povinnosťou obce je udržiavať svoju mapu aktuálnu a v súlade s realitou.

V prípade záujmu môžeme zakresliť celú obec (nemusíte sa o nič starať). Cena je 300 € za človekodeň práce (plus ročný paušál za základnú službu), splnenie prvých 7 bodov trvá pre bežne veľkú obec spravidla deň až dva (ak je k dispozícii lokálny "sprievodca" a sú k dispozícii texty pre wikipédiu).

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki