Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Mapping Party PIENAP


Unknown action ""viewanalytics""


Unknown action ""viewform""

Navrhované trasy:


 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/marked16.png) Trasa 1 (15 km)

Stromowce Nizne -  žltá  - Przelecz Szopka -  žltá  - Kroscienko - naspäť -  zelená  - Czertezik -  modrá  - Bajkow Gron -  modrá  - Kosarzyska -  zelená  - Podlacze - Stromowce Nizne

http://dl.dropbox.com/u/29095940/freemap-pienap/pieniny-trasa1.gpx
 


 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/marked16.png) Trasa 2 (22 km)

Haligovce -  zelená  - Pod Plašnou -  zelená  - Lesnica - Nad Lesnicou -  žltá  - Šafránovka, sedlo (št. hranica) -  žltá  - Szafranowka -  modrá  - Husciawa -  žltá  - Lesnícke sedlo -  červená  - Veľký Lipník - naspäť  červená  - Lesnícke sedlo -  červená  - Pod Plašnou -  zelená  - Haligovce

http://dl.dropbox.com/u/29095940/freemap-pienap/pieniny-trasa2.gpx
 


 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/marked16.png) Trasa 3 (9 km)

Červený Kláštor -  červená  - Cerla -  modrá  - Targov -  žltá  - Prielom Dunajca -  červená  - Červený Kláštor

http://dl.dropbox.com/u/29095940/freemap-pienap/pieniny-trasa3.gpx
 


 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/marked16.png) Trasa 4 (9 km)

Stráňany -  zelená  - sedlo pod Vysokými skalami -  zelená  naspäť - Stráňany

http://dl.dropbox.com/u/29095940/freemap-pienap/pieniny-trasa4.gpx
 


 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/marked16.png) Trasa 5 (10 km, stupanie 520 m, klesanie 520 m)

Vyšné Stromovce -  červená  - križovatka s modrou -  červená  naspäť - Vyšné Stromovce

http://dl.dropbox.com/u/29095940/freemap-pienap/pieniny-trasa5.gpx
 Občianske Združenie Freemap bolo založené v roku 2009. Zastupuje slovenskú komunitu amatérskych kartografov pracujúcich na medzinárodnom projekte OpenStreetMap, ktorého cieľom je vytvorenie kompletnej a najaktuálnejšej digitálnej mapy sveta.
Združenie zastrešuje mapový portál freemap.sk, koordinuje komunikáciu s mapovačmi a inštitúciami a organizuje akcie zamerané na vzdelávanie verejnosti v oblasti tvorby a využitia digitálnej mapy.

CategoryMappingParty
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki