Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Zoznam Mapping Parties:
The following 14 page(s) belong to CategoryMappingParty

MapovackaMMP201111 [MapovackaMMP201111]
MappingParty [Mapping Party]
MappingParty201206 [MappingParty201206]
MappingParty201210 [MappingParty201210]
MappingParty201606 [MappingParty201606]
MappingParty201611 [MappingParty201611]
MicroMappingParty [MicroMappingParty]
MicroMappingParty20080726 [MicroMappingParty20080726]
MicroMappingParty200904 [MicroMappingParty200904]
MicroMappingParty200905 [MicroMappingParty200905]
MicroMappingParty200906 [MicroMappingParty200906]
MicroMappingParty201104 [MicroMappingParty201104]
MicroMappingParty201111 [MicroMappingParty201111]
MicroMappingParty201111StaraLesna [MicroMappingParty201111StaraLesna]


CategoryCategory všetky kategórie
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki