Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [944]

This is an old revision of MappingProcess made by MichalPalenik on 2009-01-05 19:17:19.

 

je niekoľko spôsobov ako editovať dáta na freemap.sk

JOSM - ťahák

JOSM je program na editáciu máp vytvorených z GPS dát.

Základ pre editovanie v JOSM, je mať konto na www.openstreetmap.org.
JOSM už bude podporovať formát NMEA, čiže nie je potrebná konverzia na formát GPX.

Import a manipulácia NMEA dát

 1. Otvoriť v JOSM NMEA záznam (ako?)
 2. Stiahnuť k nemu OSM dáta

Import a manipulácia GPX dát


Otázka Viem ako importovať do JOSM GPX track - vidím ho zobrazený v JOSM - ale nemôžem vyselektovať jeho nódy keď sa ich snažím manipulovať.
Odpoveď V paneli "Layers" klikni pravým tlačidlom na myši na meno importovanej "gpx" vrstvy a zvoľ "Convert to data layer".

Otázka Ako môžem pridať do existujúcej cesty nód?
Odpoveď Bez toho aby bolo niečo vyselektované stlač "N" na klávesnici. Potom klikni na cestu kde chceš mať nový nód.

Poznámky

Prepojenie importovaných GPX dát s OSM dátami:
 1. Treba najprv dostať dáta z GPX vrstvy na rovnakú vrstvu s OSM dátami. Nato slúži tlačidlo "Merge Layers": screenshot
 2. Napojenie importovanej cesty na existujúcu - vyselektuj body ktoré chceš spojiť a stlač "M" na klávesnici

Anotácia (Tagovanie)


Otázka Ako si nastavím JOSM aby bol užívateľský prístupnejší?
Odpoveď
 1. Zapnúť menu/View/Wireframe View (Ctrl+W)
 2. Zapnuť Mercator projekciu
 3. Nastaviť si preferencie - menu/Edit/Preferences alebo stlačiť F12
  1. 2.záložka (obrázok zemegule) - Connection settings - zadať svoje OpenStreetMap konto
  2. 3.záložka (obrázok siete) - Zapnúť Build-in defaults - Enable build-in defaults
  3. 5.záložka (obrázok el.zásuvky) - stiahnuť pluginy
   1. Stlaciť Download list
   2. Označiť pluginy unglueplugin, validator, wmsplugin, utilsplugin
   3. Stlačiť Update
   4. Stlačiť OK
   5. Odsúhlasiť potvrdenie stiahnutia pluginov
   6. Reštartovať JOSM - vypnúť a zapnuť

Otázka Treba vedieť keywords a values naspamäť pri ich vytváraní, alebo existuje plugin ktorý mi populuje drop-down?
Odpoveď
 1. V paneli "Preferences" treba mať kvačku v "Enable built in defaults ..." v 3 záložke zhora v sekcii "Map Settings"
 2. to by malo zobraziť v menu "Presets" odkiaľ sa dajú vyselektovať anotácie pre vyselektovaný nód alebo dráhu

Iné relevantné zdroje info


nerozpísané informácie

 1. Dokonfigurovať WMS plugin a validator, pridať WMS landsat

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki