Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [1514]

This is an old revision of MappingProcess made by MichalPalenik on 2009-03-06 21:55:01.

 

je niekoľko spôsobov ako editovať dáta na freemap.sk

Iné relevantné zdroje infoCategoryHowTo
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki