Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/users32.png) Chceš ísť mapovať niekam ďaleko, ale nechceš dať veľa peňazí za cestu?
Máme pre teba riešenie: MapujVlakom Mapuj vlakom - nasadni na vlak, odvez sa kamkoľvek na Slovensku a zmapuj niečo nezmapované.
FreemapSlovakia Ti poskytne lístok na vlak na víkend kamkoľvek na Slovensko za paušálnu cenu 5€.

Kontaktuj freemap zavináč freemap.sk.

podmienky:
Možnosť zapožičania lístka aj na kratšiu dobu (napr deň) za výrazne jemnejších podmienok ako sú uvedené vyššie.

Typ na jednodenný mapovací výlet


Typ na malé mapovacie dobrodružstvo


Akcia
uvádzacia cena za jednodňový výlet za účelom mapovania je 0€, žiaden blog, nikto lokálny, (teda vlastne zostáva iba záloha za lístok)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki