Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
18.02.2009 15:26 - Nová verzia http://www.Freemap.sk (autor článku: michal00 )
Komunita Freemap oznamuje vydanie novej verzie portálu http://www.FreeMap.sk.
Najpodstatnejšou zmenou, z pohľadu užívateľov, je nárast kilometrov ciest v mape. Novinkou na mape je aj nová vrstva Geocaching s prehľadnou mapkou skrýš z tohto partnerského projektu. Všetky mapy pre mobilné telefóny a navigačné zariadenia sú k dispozícii na voľné stiahnutie. Online mapa umožňuje prehliadanie mapy, zapínanie a vypínanie vrstiev s informáciami (cesty, turistické chodníky, vrstevnice, aktuálne počasie, ...) ako i vyhľadávanie rôznych bodov záujmu (napríklad bankomat, lekáreň alebo stravovacie zariadenie).
http://www.linuxos.sk/sprava_zobraz_komentare/2445/index.html

19. február 2009 - Nové funkcie na freemap.sk
Projekt Freemap Slovakia združuje slovenskú komunitu medzinárodného projektu OpenStreetMap. Cieľom projektu je vytvorenie voľne dostupných máp celého sveta. Dobrovoľníci mapujú prevažne prostredníctvom GPS prijímačov, alebo zo zdrojov, ktoré poskytli súhlas k ich dátam.
Po necelých dvoch mesiacoch mapový portál prináša ďalšie nové funkcie, medzi ktoré patria napríklad exporty máp pre rôzne druhy zariadení od PC, PDA (OZI Explorer), Garmin, ale aj mobilné telefóny s JAVA (TrekBuddy, GPSMid a We-Travel).
Na zobrazovanie je využívaná technológia AllInOne spájajúca tematické mapové vrstvy priamo na serveri, vďaka čomu je načítavanie mapy rýchlejšie. Vrstva je vhodná aj pre online/offline použitie v PDA aplikácií OSMTracker.
Pri prepnutí na vyhľadávanie objektov si používateľ jednoduchým výberom zobrazí všetky zvolené objekty na celej mape, alebo vo výbere mapy.
Pribudla vrstva pre priaznivcov Geocachingu a vrstva náučných chodníkov, ktoré už boli pridané do databázy. Plánovač trás umožňuje vyhnúť sa, alebo zahrnúť do hľadanej trasy platené úseky. V menu bol pridaný odkaz na sprievodcu, ktorý pohodlne vytvorí kód na mapu pre vlastné stránky.
Stránky projektu sa nachádzajú na adrese http://www.freemap.sk/

http://www.autoradia.sk/novinky-a-spravy/aktuality-zo-sveta-gps/nove-funkcie-na-freemap-sk

CategoryInMedia
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki