Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

TrekBuddy

TrekBuddy je navigačný nástroj napísaný v Jave vhodný pre mobilné telefóny.Domovská stránka projektu je www.trekbuddy.net

TrekBuddy je veľmi dobrý na používanie pre turistiku: turistické mapy a turistické atlasy sa v mobile dajú používať v offline móde (teda bez prístupu na internet, ktorý v horách často chýba).

Na stiahnutie


Vlastnú mapu pre TrekBuddy, OziExplorer či OSMtracker ale aj iné mapové aplikácie (nielen) do mobilu si môžete pripraviť pomocou programu MOBAC - Mobile Atlas Creator.

TrekBuddy na karte v telefóne vytvorí niekoľko adresárov. Do adresára TrekBuddy/maps nakopírujte tar mapy z tadeto a do adresára TrekBuddy/atlases rozzipujte atlasy z tadeto (má tam byť adresár atlasu s niekoľkými pod-adresármi).

Pre výrobu vlastných máp z podkladov freemap-u možno použiť aj Mobile atlas creator,
Novinka: Mobac od verzie vydanie (1.6) podporuje kombinácie 3 vrstiev - klasický atlas, atlas + vrstevnice + turistika a atlas + vrstevnice + reliéf + turistika priamo zo servera Freemap

Používanie:

Párovanie s bluetooth zariadením:


CategoryHowTo CategorySoftware MapaDoMobilu
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki