Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for MichalPalenik
[4281] 2012-04-24 09:16:29 by MichalPalenik
[3222] 2010-08-20 17:38:20 by MichalPalenik [rss test]
[1759] 2009-05-06 17:49:25 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki